Ухаалаг суралцах арга
Төлбөргүй суралцах

Бид таны англи хэлний үгсийн санг төлбөргүй сайжруулах боломжтой бөгөөд та системд бүртгүүлж нэвтэрнэ.

Сургалт таны хурдаас шалтгаална.

Манай системийг үр дүнтэй ашиглах нь таны хурдаас шалтгаална. Та завтай эсвэл хүссэн үедээ манай системднэвтэрч болно.

Танд тохирох ухаалаг сургалтын систем

Манай систем таны үг цээжилсэн байдлыг санадаг буюу ямар үгийг хэрхэн тогтоосноос хамаарч үгсийг тодорхой давтамжтай дэлгэцэнд гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл таны сайн тогтоосон үг дэлгэцэн дээр цөөн давтамжтайгаар, харин муу цээжлэсэн үг олон давтамжтайгаар гарч ирнэ.

Бид урт хугацаанд таныг аль болох олон үгсийг цээжлэхэд тусална.

Бид Lifetime хуудас боловсруулсан бөгөөд таны сурсан шинэ үгс Lifetime хуудсанд хадгалагдана. Энэхүү хуудсанд хадгалагдсан үгс нь танд мартагдахгүй байх үүднээс тодорхой давтамжаар дэлгэцэнд гарч ирнэ.

Англи шинэ үг сурч эхлэх Бүртгүүлэх

Talk Talk English LLC
Email: info@talktalkenglish.com
Copyright © 2018 Talk Talk English Limited - Зохиогчийн эрх хамгаалагдсан